Het Goede Doel Carmina Benefit concert Eindhoven
arrow_drop_up arrow_drop_down

Dit is het goede doel waar het allemaal over gaat!


Carmina Burana Benefietconcert Eindhoven

Het Goede Doel waar wij ons samen met uw hulp voor willen inzetten:

bezoek het CARMINA BURANA-concert in Eindhoven 

en geef deze jongeren met uw ticket een betere toekomst.


Niet opgeven!

Georgica is 16 jaar oud en moet dagelijks 20 km reizen per bus om zijn school te bezoeken. Om het busticket te betalen vond hij een baantje in een nabijgelegen dorp waar hij dagelijks 4 uur werkt voor 6 lei per uur (€1,30) Hij wil niet opgeven en wil een betere toekomst voor hem en zijn familie.

Wil je nog naar school?

In het dorp Rebricca gaan 150 kinderen dagelijks 10 of zelfs 20 km te voet naar school. In de herfst door modder en regen, in de winter door sneeuw, in het donker, de straathonden omzeilend. Vaak in schamele kleding en kapotte schoenen.

Te voet naar school.

Deze 15 kinderen gaan dagelijks te voet naar school. Zelfs het gemeentebestuur kan geen bus bezorgen. Vaak in schamele kleding en kapotte schoenen toch doorzetten.

Wij gaan voor scholing van kansarme jongeren in Roemenië

Door Ben en Ria Theissen, Stichting HAR (Hulp Aan Roemenië)


De jeugd heeft de toekomst. Dat wordt vaak gezegd maar als die toekomst niet voor je is weggelegd? Als je behoort bij de kansarme groep jongeren in Roemenië die wel willen en kunnen studeren, maar van wie de ouders te arm zijn om de huisvesting, de boeken of het openbaar vervoer te betalen, dan ben je kansloos, zonder dat te willen.

Als je intelligent bent, een examen met goed gevolg hebt afgelegd, dan ontvang je een beurs om naar de universiteit te gaan. Maar als je ouders geen geld hebben voor huisvesting en levensonderhoud? Dan haken zelfs deze jongeren af. Slechts een enkeling weet een bijbaantje te vinden waardoor ze zelf mee de studie kunnen betalen.

Wij hebben dat zelf ervaren en gaven een jongen de mogelijkheid om naar de universiteit te gaan; hij is nu bezig aan zijn master. Deze jongen gaat een goede toekomst tegemoet en kan meehelpen het land op te bouwen. Dat lukt alleen als er voldoende gemotiveerde jongeren een studie of beroepsopleiding gaan volgen. Voor beroepsopleidingen worden in enkele gevallen beurzen verstrekt. Omdat die scholen ook in kleinere plaatsen aanwezig zijn hoeven er geen huisvestingskosten betaald te worden en mogelijk ook geen vervoerskosten. De bijdrage en de boekenkosten zijn zo hoog in het land met vele werklozen dat jongeren de kans niet krijgen om een goede toekomst op te bouwen.

Stichting Milon, Stichting Frits Schrouff, Stichting HAR en Cadenza European Art Productions willen bijdragen om een beurs te verstrekken aan jongeren die de boot missen als hun ouders een heel klein inkomen hebben. Het gaat om hun toekomst, maar ook die van het land,

  want ... de jeugd heeft de toekomst. 

lees hier verder over de Stichting HAR


Het goede doel: 

onderwijs voor kansarme kinderen

In Nederland is goed onderwijs vanzelfsprekend. We willen onze kinderen voorbereiden op de toekomst. Helaas is dat in Roemenië nog niet het geval. Vooral kinderen uit kansarme gezinnen moeten het stellen zonder goed onderwijs, hoe getalenteerd of ambitieus ze ook zijn. We denken dat het mooi zou zijn als we ze daarmee helpen. Zodat ze met hún kennis in de toekomst aan de slag kunnen bij Roemeense bedrijven en daarmee hun eigen lot in handen krijgen.

Door mee te doen aan dit benefietconcert, draagt u ook bij aan het onderwijs van kansarme kinderen. We denken dat veel van jullie daar graag jullie naam aan verbinden. Daar staat tegenover dat we een prachtige avond voor uzelf en eventueel uw vrienden kunnen aanbieden. 

 Cadenza European Art Productions

De Stichting HAR ging verder dan alleen kleding en speelgoed: 700 ziekenhuisbedden, een complete timmerwerkplaats, 3 brandweerwagens, nieuw sanitair voor een verzorgingstehuis, attributen voor 10 speeltuinen, bedden en matrassen voor 3 kindertehuizen.

 In 2005 werd een kindertehuis gerealiseerd. In 2009 een medisch centrum en in 2013 het Sociaalcentrum in Onesti. De stichting HAR wordt bijgestaan door een groep enthousiaste vrijwilligers en natuurlijk de sponsors.

Stichting MILON en Stichting FRITS SCHROUFF

HET PROJECT

Stichting Millon en Stichting Frits Schrouff hebben het initiatief genomen om ondersteuning te bieden aan Roemeense jeugd op het gebied van onderwijs en opleiding.

Ter toelichting het volgende:

Stichting Hulp Aan Roemenie (HAR) heeft onder andere een (weeshuis) kindertehuis op gericht in Roemenië. Dit biedt aan minderjarige kinderen (zonder ouders en familie) die door hun ouders zijn verwaarloosd, een onderkomen en het gevoel van deel uit te maken van een gezin.

Ook in Onesti heeft Stichting HAR een sociaal centrum opgericht waar jongeren uit probleemgezinnen terecht kunnen voor maaltijden, bijlessen en cursussen. (De kinderen volgen met medewerking van de stichting HAR basisonderwijs en waar mogelijk ook middelbaar onderwijs.)

Wanneer de kinderen 18 jaar zijn geworden, moeten zij het (weeshuis) kindertehuis verlaten en zijn zij wat hun verder opleiding en eventuele verdere studie op zichzelf aangewezen. Intelligente kinderen ontvangen van de staat een beurs. Maar dat levert, vooral in Onesti, een groot probleem op, omdat zij wel de motivatie en het verstand hebben, maar niet de middelen. Verder zijn er in Onesti veel jongeren die hoge cijfers hebben gehaald op de middelbare school maar van wie de ouders te arm zijn om hen te laten studeren. 

Hierop richt zich ons project:

  • Wij willen de kosten van de studie middels een beurs aan deze kinderen financieren;
  • Er zijn aan deze beurs natuurlijk voorwaarden verbonden:
  • Zo zullen de studenten in spe uitgebreid moeten aangeven wat zij willen studeren en waarom;
  • De studenten dienen een overeenkomst te ondertekenen, waarin de modaliteiten van de beurs worden omschreven;
  • Het studieverloop wordt gevolgd en ook de aanwezigheid bij les en college;
  • De kosten worden, voor zover toepasbaar, rechtstreeks aan de opleidingscentra betaald;
  • Het beroep waarvoor de jongeren opgeleid worden, dient bij voorkeur in Roemenie te worden uitgeoefend.

De Stichting HAR heeft het op zich genomen de selectie van de studenten te doen alsmede het toezicht op de voorwaarden.

Inmiddels zijn er 14 studenten geselecteerd en wij hopen zo hen én hun land vooruit te helpen.

Stichting MILON, Paul Huijsmans

Het CARMINA BURANA-concert

in het Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven mag u niet missen.

Lever een bijdrage voor onderwijs aan kansarme jongeren in Roemenië.

Samen met de stichting Millon, Frits Schrouff, HAR en Cadenza Productions geven wij hun de mogelijkheid tot het volgen van een beroepsopleiding en vergroten zo hun kans op een betere toekomst.