Binnen Componisten Klassiek vind je een opsomming van klassieke componisten, hun werk en levensstijl.

Eerste Weense School - De Weense Klassieken

componisten klassiek-cadenzaDe Eerste Weense School (ook wel de Weense Klassieken genoemd) wordt vertegenwoordigt door de componisten Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart en Ludwig van Beethoven. Franz Schubert wordt soms wel en soms niet tot de eerste Weense school gerekend.

Zowel Haydn, Mozart als Beethoven, de belangrijkste vertegenwoordigers van de Weense school, waren geen Weners van geboorte. Haydn is geboren in Rohrau bij de Hongaarse grens, Mozart in Salzburg en Beethoven in Bonn.

De componisten Haydn, Mozart en Beethoven werkten niet samen en er was ook geen leraar- leerling verhouding. De jonge Beethoven volgde wel enkele lessen bij Joseph Haydn.

De periode vanaf ongeveer 1750 tot 1820 wordt de klassieke periode of het classicisme genoemd. Het woord ‘school’ is eigenlijk niet letterlijk van toepassing op Haydn, Mozart en Beethoven, de term Weense Klassieken is dan ook beter op zijn plaats. De term 'Weense School' werd voor het eerst gebruikt in 1834 door musicoloog Raphael Georg Kiesewetter.

'Eerste' - Weense school - is een latere toevoeging om deze klassieke componisten te onderscheiden van de Tweede Weense School uit de 20e eeuw, die bestond uit de componist Arnold Schönberg en zijn studenten, Alban Berg en Anton Webern. Zij ontwikkelden de twaalftoonsmuziek.

Wenen onder keizer Jozef II

componisten klassiek-cadenzaOnder keizer Jozef II die een groot muziekliefhebber was, werd Wenen een cultureel en muzikaal centrum in Europa. Ook de de drie grootste componisten van die tijd werden door de stad Wenen aangetrokken en componeerden er hun belangrijkste werken. Wenen was een smeltkroes en een kruispunt waar stromingen uit Duitsland, Italië, Hongarije en Bohemen samenkwamen en vermengd werden. Vanuit Wenen verspreide zich de nieuwe klassieke stijl door Europa.

Tijdgenoten van Haydn, Mozart en Beethoven

Tijdgenoten van Haydn, Mozart en Beethoven zijn onder andere Willibald von Gluck , Carl Philipp Emanuel Bach en zijn broer Johann Christian Bach (zonen van Johann Sebastian Bach), Clementi, Dussek, Antonio Salieri en Johann Nepomuk Hummel.

Het ontstaan van de Weense school

De eerste Weense school kwam voort uit de ontwikkelingen van de Mannheimer schule. De mannheimer Schule was een overgangsperiode tussen de barok en klassieke periode waarbinnen vele vernieuwingen plaats vonden betreft het orkest en compositie vormen.

Ludwig von Beethoven

componisten klassiek-cadenzaBeethoven's 9de symfonie was de definitieve opstap naar de Romantiek, een nieuwe periode waarbinnen de strenge klassieke vormen werden opgeheven. Met Beethoven bereikte de klassieke compositievorm zijn absolute hoogtepunt.

 

 

 

 

Componisten Klassiek: