KLASSIEKE MUZIEK - CLASSICISME, WAT IS DAT?
31 maart 2017 

KLASSIEKE MUZIEK - CLASSICISME, WAT IS DAT?

KLASSIEKE MUZIEK – CLASSICISME, WAT IS DAT?
De klassieke muziek zoals wij die nu kennen vindt zijn oorsprong in de westerse kerkelijke en wereldlijke muziektradities. De ontwikkeling van de klassieke muziek ontstond in de middeleeuwen en reikt tot op heden. Echter, de fundamentele regels van de klassieke muziek werden vastgelegd in de Renaissance, rond 1550, tot het begin van de 20ste eeuw.

Classicisme

Klassieke muziek. De term klassieke muziek ontleent haar naam aan het Classicisme. Deze korte periode, die maar zo’n 60 jaar geduurd heeft, is in de muziekgeschiedenis cruciaal geweest. Deze tijd was zo belangrijk dat wij nu gemakshalve alle serieuze muziek van voor en na die periode als klassiek samenvatten.

Wenen

Wenen was destijds het middelpunt van Europa. Drie grote componisten uit die tijd zijn Mozart, Haydn en ook Beethoven m.n. met zijn vroege werken. Deze drie heren worden onder de zuivere klassieke componisten gerekend. De zuivere klassieke muziek karakteriseert zich door het streven naar volmaakte, uitgebalanceerde schoonheid en puurheid van muzikale concepten. De muziek was doordacht, getuige de symmetrische frasen en maten, aanzwellen (crescendo) en afzwakken (decrescendo) van tonen evenals versnellen en vertragen van tempi. Verstand en gevoel gaan in deze stroming samen.

De klassieke muziek kent een aantal stijlperioden. Naast het classicisme zien we stijlvormen zoals kerkmuziek, moderne muziek, middeleeuwse muziek, avant-garde, barokmuziek, muziek uit de romantiek, neoromantiek.

Ook kent deze muziekstijl verscheidene compositievormen zoals o.a. symfonieën, ouvertures, opera en operette. Daarnaast zien we nog compositievormen zoals o.a. cantate, lied, sonate, suite, variaties, kamermuziek.

Klassieke muziek stond lang te boek als serieus, moeilijk toegankelijk en alleen weggelegd voor een klein select publiek. Echter, deze muziek is niet alleen maar ernstig en moeilijk. Vandaag de dag wordt klassieke muziek op alle mogelijke manieren gebruikt in b.v. muziekonderwijs, dans, film, theater, kleinkunst, salonmuziek, cabaret en musical. Tevens wordt klassieke muziek vaak en graag bewerkt voor commercials, video clips en jingles.

Tekst@ Winny Curfs

Over de schrijver
Reactie plaatsen