Vreemde woorden in de muziek

Vreemde woorden in de muziek "A"

Vreemde woorden in de muziek "A"

Vreemde woorden in de muziek beginnend me de letter "A"

Abbas samen met uw stem

het laten dalen van de stem

Abbattijd

De neerslag bij het dirigeren

Afkortingen- Abregér

afkortingen

Abbellimento

versieringen

Vanaf het begin

opnieuw vanaf het begin, betekent hetzelfde als da capo

Absolute muziek

zelfstandige muziek onafhankelijk van een gedicht, toneelstuk

Absoluut gehoord

De gaf tot het vaststellen van een toonhoogte zonder een referentie met andere tonen te hebben

Abstracteren

deze kleine houten drijft de wind in de pijpen van het orgel

een capriccio

grillig, naar willekeur

versnellen

versnellen

Accaciatuur

Versiering in de oude muziek en barok, ook wel pincé genoemd. Het volgt maar kort aanslaan van de korte voorslag en de hoofdnoot.

Voorslagen worden in het Italiaans ook wel accaciatura (korte voorslag) en appoggiatura (lange voorslag) genoemd.

Acte de cadans

De naslag van de triller

akkoord

Stemvork-stemsleutel-diapason

Een stemvork wordt gebruikt als referentie om een muziekinstrument te stemmen. De stemtoonhoogte van een instrument wordt in opdracht gebracht met de toonhoogte van de stemvork. Deze is 440 hertz. Zangers en koorden gebruiken soms een stemvork om de juiste toonhoogte te bepalen van de uit te voeren compositie.

acuut

gemengd orgelstem, ook wel scherp genoemd

Acutus

het teken ter verscherping van de toon

Adagiet

een kleine compositie in een langzaam tempo, maar kan wel sneller dan een adagio gespeeld worden. Het adagietto uit de 5de symfonie van Mahler is een uitzondering, het is een lang en breed uitgesponnen compositie.

Adagietto kan worden gebruikt als titel of als muziekterm.

Adagio

Adagio is een Italiaanse muziekterm en geeft de aanwijzing dat een muziekstuk in een langzaam tempo gespeeld kan worden.

adirato

woest, boezem

Ad libitum

Naar willekeur

Ad una corda

Op een snaar, en verwijst naar het linker pedaal bij de vleugel. Door het linkerpedaal te gebruiken, worden de hamers gebruikt om rechts en slechts een snaar in plaats van drie strikken te treffen. Bij de moderne vleugel twee snaren in plaats van drie snaren. De klank wordt zachter en ronder. Niet alleen omdat er een snaar minder wordt geslagen, maar vooral omdat er door het breken van de hamerkop het zachtere deel van de vilten hamerkop de snaar raakt. Dit zachtere deel van de hamerkop geeft de minder boventoon rijke klank.

Aelodikon

Orgelstem met vrije tongen, ook Harmonium

Aeloische toonsoort

Griekse naam voor dezelfde reeks aa. veel gebruikt in de Middeleeuwen.

een mineur toonsoort met een kleine 6 en 7

Aeolusharp

Windharp

Aequitonus

gelijk in toonhoogte, eenklank

Aeuia

afkorting voor alleluja in afzonderlijke zangboeken

Vriendelijk

voorkomen, minnelijk

Afgesloten

hartelijk, liefdevol.

Afgesloten

Gekweld, smartelijk, klagend

Affrettato

ontstaan

Leeftijdvol

Licht en bevallig

Aggiustamento

regeling

Weerbaar

snel en vaardig

Agitato

bewogen, bewogen.

agogiek

natuurlijke versnellingen en vertragingen die voortkomen uit expressief spel. De musicus begint naar melodische lijnen en ontwikkelde frases en baseert zich op de zangstem. om een natuurlijke en melodische frase frase te spelen is agogiek van belang. Zelfs in de meer afgemeten barokmuziek zou een frase doods en onmuzikaal klinken zonder een smaakvolle agogiek.

Agrémenten

versieringen

Lucht

Vocaal: aria, melodie.


Instrumentaal een niet dansachtig deel uit een dans-suite in traag tempo.

Akkoord

samenklank van ten minste drie noten

Akkoord-instrumenten

Instrumenten die bewegende klanken (tonen) kunnen voortbrengen op hetzelfde moment. bv piano, harp en orgel.

Akoestiek

geluidsleer. Akoestiek is een wetenschap die zich bezighoudt met geluid en centrifugeren, die zich voortplanten door lucht. De akoestiek is afhankelijk van absorptie en terugkaatsing van het geluid door wanden, vloeren van gebruikte materialen in een ruimte. De terugkaatsing van het geluid noemen we nagalm. Wanneer zachte materialen worden gebruikt is de klank ronder, worden er harde materialen gebruikt zoals in een kerk dan is de klank harder of scherper. De duur van de nagalm is ook afhankelijk van de gebruikte materialen in een gebouw of ruimte.


Voor muziek is een goede akoestiek van groot belang. De mooiste stem van het mooiste instrument komt niet tot bloei in een droge (zonder nagalm) akoestiek, maar ook niet in een te lange nagalm (kerken met teveel nagalm )


Studio-opnames maken mannen bij voorkeur in een droge akoestiek om later digitaal een gewenste galm toe te voegen.

Al antico

op oude wijze

Alberti bas-Albertijnse bas

bas figuur in kort gebroken akkoorden

delen

Boven-natuur van martiaal tonen.

Alla Breve

2/2 of 2/1 maat.

Alle camera's

In de Kamertoon, kamerstijl

alla mente

Een speeltechniek voor strijkinstrumenten: op de kam gespeeld of sul ponticello.

Allargando

verbreden

Allegrammen

Vrolijk

Allegretto

ontstaand leven

Allegro

levendig, snel

Allemande

Een oude Duitse dans in een tweedelige 4/4 maat.


Later, bij oa de Franse suites van Bach beschreven de Allemande zijn danskarakter en werd een meer gestileerde dans met veel 1/16 noten.


De Allemande was een stap dans met een 1/8 noot als opmaat of 3/16 noten als opmaat. Na de Allemande volgde een driedelige maatsoort, een Courante

Al piacere

naar geloof

Alle rovers

Van achteren naar voren te lezen, ook wel rivescio genoemd

Vurig

Vurig

Ardito

Koen en krachtig

Alt-Alto

Oorspronkelijk hoge tenor (Altus=hoog) Tegenwoordig, lage vrouwenstem of jongensstem.


Een Alt viool wordt ook Alto genoemd, Viola of Bratsche.

Alternatieve sleutel

C één gedeeld op de derde lijn

Ambitus

De omvang van een melodie

Amplitude

De wijdte van de implantaat

Andante

Gaande beweging

Andantino

Iets sneller dan Andante. Ook , een kort muziekstuk in Andante tempo

Animatie

Levendig

Hymne

Engelse kerkzang met Bijbelse teksten, met of zonder begeleiding afwisselend voor koor en solisten.

Wijziging

Chromatische verandering

Applicatie

Vingerzetting

Appoggiatura

Voorslag

Archet-Arca

Strijkstok

A-ritme

zonder een bepaald ritme

Aria

Dramatisch muziekstuk, meestal uitgevoerd door een zangstem met begeleiding van instrumenten

Aria van bravoure

virtuoze aria

Aria di Chiesa

kerk aria

Arietta

kleine aria

Arioso

melodisch gezang of melodie, soms ook de overgang tussen recitatief en aria en vormt het uitgangspunt in een recitatief.

Arpeggio

gespeeld als een harp, gebroken akkoorden beginnend met de bastoon.

Arsis

de opmaat bij het dirigeren

Assai

zeer

Aspiratie

voorslag van boven of onder seconde

Aspireren

tussenvoegen van medeklinkers bij het zingen.


Aspireren is ook de voorslag van de boven of onder seconde binnen de oude muziek.

Assoluto

Vrij en ongebonden

Atonaliteit-Atonaal

Zonder grote grondtoon. lees verder......

Atto

een deel van een akte van een geschreven.

Aubade

Morgen van ochtendmuziek, vocaal of instrumentaal. In de middeleeuwen was de aubade vaak een vorm van hofmakerij. Een aubade vindt plaats in de openlucht, vaak op feestdagen.

Augmentatie-augmenteren

Het vergroten van de notenwaarden in een fuga van canon

Aulos

een Grieks blaasinstrument dat doet denken aan een zwerver.

Aumentando

gestegen, gestegen

Authentieke toonladder

De complete toonladder van de grondtoon tot het octaaf daarvan.

Een prima uitzicht

op het eerste gezicht

Een stem sola

voor één zangstem

Azion sacra

Oratorium

Reactie plaatsen