De tuba-het laagst klinkende koperen blaasinstrument

De tuba-het laagst klinkende koperen blaasinstrument

De tuba is het grootste en het laagst klinkende koperen blaasinstrument en heeft een buislengte van bijna zes meter. Door het gebruik van de drie tot zes ventielen kan de buis van het instrument verkort (hogere tonen) of verlengd (lagere tonen) worden. Door zijn enorme geluidssterkte speelt er maar één tuba mee in een symfonie-orkest. Het geluid van de tuba wordt geproduceerd door het vibreren van de lippen tegen het komvormige mondstuk.


De klankkleur past perfect bij de trombone en wordt graag aan de trombones toegevoegd.


De tuba wordt ook gebruikt in het harmonie en fanfare-orkest, en wordt tevens graag ingezet als blues instrument.


De tuba is een verzamelnaam voor een aantal lage koperen blaasinstrumenten. Instrumenten die onder de tubafamilie worden geschaard zijn het eufonium en de bastuba. Meestal verstaat men onder 'tuba' een bastuba. In amateur blaasorkesten heeft men dikwijls de gewoonte om onder de term 'tuba' een eufonium te verstaan, wat voor enige verwarring kan zorgen.


Dit instrument heeft een grote toonomvang van 4 octaven. De franse instrumentenbouwer Adolphe Sax heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het instrument in zijn huidige vorm. verschillende soorten tuba's: Sousafoon: Eufonium: Helicon: Bombardon.

Reactie plaatsen