Componisten Oude Muziek - RenaissanceDe Renaissance begon officieel in Florence rond 1500. De muziek heeft een bredere overgang te maken tussen 1400 en 1600. Componisten als Dufay en Josquin beïnvloeden een nieuwe stijl die zich kan vestigen rond 1450. Hiermee kunnen we aannemen dat 1450 als het begin van de Renaissance in de muziek gezien mag worden. Met Claudio Monteverdi, begin 17e eeuw komt het einde aan de Renaissance in de muziek en groeit er een overgang naar de Barok.

De oude muziek is voornamelijk religieus. Gregoriaanse gezangen, eenstemmig en soms voorzien van een bordun vormen de basis.

Guido van Arezzo

Guido van Arezzo ontwikkelde in de 11e eeuw de notenbalk waarna de gregoriaanse gezangen konden worden vastgelegd. De periode voor de notenbalk van Arezzo werden de melodielijnen vastgelegd door middel van de minder nauwkeurige neumen.

Neumen

De neumen waren handtekens die de contouren van een muziekstuk aangaven maar geen exacte tonen of een exact ritme.

Polyfonie

De opkomst van de polyfonie begon rond de 12e eeuw. De zangers improviseerden rond een gregoriaanse melodie die verrijkt werd met een tweede en zelfs derde stem.

De school van de Notre Dame Parijs

De school van de Notre Dame in Parijs was in die periode vermaard vanwege hun meerstemmige uitvoeringen met composities van Léonin en Pérotin.

Instrumentale muziek

In de Renaissance kwam ook de instrumentale muziek tot bloei. Het instrumentarium bevatte violen, luiten, blokfluiten en percussie instrumenten.

Petrucci muziek druk

Petrucci vond in 1501 een manier om muziek te kunnen drukken waardoor de verspreiding mogelijk werd.

De componisten in de Renaissance

De componisten waren meestal monniken of koorzangers in dienst van de kerk. In de Renaissance werd het mode om de kinderen van rijke burgers een opleiding te geven waarbinnen ook muziek een plaats had. Vooral aan het hof en de kerken en kloosters waren de plaatsen waar werd gemusiceerd.