Pieter Jan Wolthers over Carmina Burana
03 december 2017 
in Artikel

Pieter Jan Wolthers over Carmina Burana

Pieter Jan Wolthers over Carmina Burana

Mr Pieter Jan Wolthers,  Oud-Ambassadeur van Oekraïne en Roemenië schreef een voorwoord voor het Carmina Burana Benefietconcert in Eindhoven. Het Benefietconcert in Eindhoven maakte deel uit van een tournee georganiseerd door Cadenza European Art Productions met o.a. Carmina Burana uitgevoerd door INSO-Lviv en The New Romanian Symphonic Choir o.l.v. Raymond Janssen.

‘Muziek is een universele taal’ hoort men soms zeggen. En ook: ‘Muziek verbindt’. Bij het concert van hedenavond is dit zeker het geval, en wel in meerdere opzichten.Dirigent Raymond Janssen heeft inmiddels een lange staat van dienst in het organiseren en leiden van muziekuitvoeringen, niet alleen in eigen land, maar ook in verschillende landen van Midden- en Oost-Europa. Met groot succes bracht hij reeds diverse malen vooraanstaande buitenlandse orkesten en koren naar Nederland voor tournees langs bekende Nederlandse muziekpodia, waaronder het Amsterdamse Concertgebouw.

Wederzijdse waardering

De wederzijdse waardering die deze artistieke samenwerking oogstte, bewees dat Raymond Janssen de kunst verstaat om via de muziek mensen, over nationale grenzen heen, met elkaar te verbinden. Met dit concert in het Eindhovense Frits Philips Muziekgebouw zet Raymond Janssen nog een stap verder op de weg naar verbinding: hij toont aan dat hij als Nederlandse dirigent met een Oekraïens orkest en een Roemeens koor een unieke muzikale driehoeksband kan smeden, die zowel gezien als gehoord mag worden.

INSO-Lviv

Ofschoon nog geen twintig jaar oud, behoort het Internationaal Symfonie Orkest Lviv, dat werd opgericht in 1998, tot de beste orkesten van Oekraïne. In Lviv – een prachtige stad in het westen van Oekraïne, die wordt beschouwd als de culturele hoofdstad van het land – maar ook elders vierde het Internationaal Symfonie Orkest Lviv reeds vele triomfen, o.m. als vertegenwoordiger van Oekraïne op internationale muziekfestivals. De Nederlandse dirigent en het Oekraïense orkest zijn geen onbekenden voor elkaar, want sinds een jaar of acht treedt Raymond Janssen regelmatig als gastdirigent op met het Internationaal Symfonie Orkest Lviv. Carl Orffs ‘Carmina Burana’ behoort tot hun lievelingsrepertoire.

The New Romanian Symphonic Choir

Het Nieuw Roemeens Symfonisch Koor komt (samen met het Nieuw Roemeens Symfonie Orkest) uit Timişoara, de hoofdstad van het Banaat. Deze historische landstreek in het zuidwesten van Roemenië kent een lange en rijke muziektraditie, zoals ondermeer blijkt uit de al in 1871 in Timişoara opgerichte Filharmonie, de thuisbasis van het koor. Het Nieuw Roemeens Symfonisch Koor bestaat uit 70 professionele zangers en zangeressen. Het maakte naam met een repertoire variërend van barok tot hedendaags. Onder Raymond Janssens baton treden het koor en orkest uit Timişoara al zo’n tien jaar samen op, in Roemenië, in Nederland en ook elders; mede daardoor zijn zij voortreffelijk op elkaar ingespeeld.

Benefietconcert

Het concert van hedenavond is een benefietconcert – en dit karakter van het concert brengt eveneens een aspect van verbinding tot uitdrukking, dat niet in de laatste plaats door Uzelf en Uw aanwezigheid bij dit concert is versterkt.

De verbinding ligt hier in de bijdrage vanuit ons land aan verbetering van toegangsmogelijkheden tot onderwijs en opleiding voor kansarme jongeren elders in Europa. Uit mijn eigen ervaring als diplomaat en voormalig Nederlands Ambassadeur in onder meer Roemenië en Oekraïne, weet ik dat overheden aldaar zich oprecht inspannen om de toegang tot onderwijs voor iedereen mogelijk te maken; tussen theorie en praktijk gaapt echter nog dikwijls een kloof, waardoor jongeren uit kansarme milieus relatief vaak op achterstand blijven staan. Dan kan ondersteuning vanuit non-gouvernementele charitatieve organisaties voor hen het verschil maken tussen het hebben van wel of geen toekomst.

Stichting HAR, Stichting Milon, Stichting Frits Schrouff

De Stichting Hulp aan Roemenië, de Stichting Milon en de Stichting Frits Schrouff zetten zich al gedurende vele jaren lofwaardig in ten behoeve van kansarme kinderen. Samen met Cadenza European Art Productions hebben deze drie Stichtingen nu de handen ineen geslagen om een project op te zetten, dat gedurende vijf jaren beurzen zal verstrekken aan getalenteerde Roemeense jongeren, wier ouders, gelet op hun sociale achtergrond, niet het geld kunnen opbrengen om de noodzakelijke studieboeken, huisvesting en/of vervoer voor deze jongens en meisjes te bekostigen. Het project voorziet in criteria voor het zorgvuldig bepalen welke studenten voor deze beurzen in aanmerking zullen kunnen komen, terwijl ook de besteding der gelden met waarborgen is omkleed.  Het project zal aldus een aantal studenten een betere toekomst bieden, en via hen zelfs ook hun land als geheel kunnen versterken. Met Uw aanwezigheid op dit benefietconcert, dat zangers, zangeressen en musici uit drie Europese landen verbindt in een programma van meeslepende muziek en zang, onderstreept U niet alleen Uw liefde voor goede muziek, maar tevens Uw verbondenheid met jongeren elders in Europa, die het verdienen te worden geholpen bij het bouwen aan een toekomst in overeenstemming met hun talenten.

Graag dank ik U daarom langs deze weg van ganser harte voor Uw steun, en wens ik U een bijzonder mooie en voldoening brengende muziekavond toe!

Pieter Jan WOLTHERS over Carmina Burana

Mr Pieter Jan Wolthers,

Oud-Ambassadeur

Pieter Jan Wolthers over Carmina Burana 2017.

Over de schrijver
Reactie plaatsen